Graphic exhibition Sasan Rajabi Iran – Mashhad 2016

برگزاری و راه اندازی نمایشگاه انفرادی من در حوزه گرافیک در شهر مشهد ، گالری سلطانعلی مشهدی واقع در کوهسنگی.
این نمایشگاه شامل آثاری از ساسان رجبی در بخشهای پوستر  و طراحی لوگو بود که طی چندین سال تجربه از طریق مشتریانی که سفارشات خودشون رو به من دادن تا بتونم انجام بدم و من این آثار رو در این نمایشگاه روی   دیورا بردم.
آثاری که از پوستر یک تاتر بود تا پوستر تبلیغاتی یک برند و نشانه های طراحی شده سارمانهای خصوصی و دولتی طی چندین سال .

اما در این نمایشگاه یک موضوعی که  می خواستم خیلی متفاوت باشه و بیشتر جنبه مفهومی داشته باشه تصویرسازی بود با موضوع رهایی که برگرفته از شعر شاملو (پریدن) بوده که من با این تصویرسازی و ارتباطش به خودم در یک حجم و ترکیبی از تصویر ایستاده خودم که یک پرفورمنسی رو تشکل میداد و ارتباط ان در بخش سَر من که م یتواند به ذهن من ارتباط بده و رهایی را از آنجا ایجاد و نشاد دهد.
تصویرسازی و طراح حجمی کاراکتر شامل یک پرنده ای شبیه به پروانه و یا هر چیز دیگه ای می تونه باشه که با رنگهای مختلف خودشو نشون می ده
با دوبال ذهن من پرواز در خیال و آرزوهام داره آرزوهایی که شاید خیلی دور باشن اما دست یافتنی هر چند مشکلاتی در راه خواهد داشت .
*************

رها شدن بر گُرده‌ی باد است و

با بی‌ثباتی سیماب‌وارِ هوا برآمدن

به اعتمادِ استقامتِ بال‌های خویش؛

ورنه مسأله‌یی نیست:

پرنده‌ی نوپرواز

بر آسمانِ بلند

سرانجام

پَر باز می‌کند.

احمد شاملو*